Privacy Beleid

De website van SipSafe is eigendom van SipSafe, dat een verantwoordelijke is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij hebben dit Privacybeleid vastgesteld, waarin wordt bepaald hoe wij de door SipSafe verzamelde gegevens verwerken, waarin ook de redenen worden gegeven waarom wij bepaalde persoonsgegevens over u moeten verzamelen. Daarom moet u dit Privacybeleid lezen voordat u de website van SipSafe gebruikt.

Wij dragen zorg voor uw persoonsgegevens en verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid en veiligheid ervan te garanderen.

Persoonsgegevens die wij verzamelen:

Wanneer u de SipSafe bezoekt, verzamelen wij automatisch bepaalde informatie over uw apparaat, waaronder informatie over uw webbrowser, IP-adres, tijdzone en enkele geïnstalleerde cookies op uw apparaat. Als u door de Site bladert, verzamelen wij bovendien informatie over de afzonderlijke webpagina's of producten die u bekijkt, welke websites of zoektermen u naar de Site hebben verwezen en hoe u met de Site omgaat. Wij noemen deze automatisch verzamelde informatie "Apparaatinformatie". Bovendien kunnen wij de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt (met inbegrip van maar niet beperkt tot Naam, Achternaam, Adres, betalingsinformatie, enz.) tijdens de registratie verzamelen om de overeenkomst te kunnen nakomen.

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Onze topprioriteit is de veiligheid van klantgegevens, en daarom mogen wij slechts minimale gebruikersgegevens verwerken, slechts zoveel als absoluut noodzakelijk is om de website te onderhouden. Automatisch verzamelde informatie wordt alleen gebruikt om mogelijke gevallen van misbruik op te sporen en statistische informatie over het gebruik van de website op te stellen. Deze statistische informatie wordt verder niet op zodanige wijze samengevoegd dat een bepaalde gebruiker van het systeem kan worden geïdentificeerd.

U kunt de website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of enige informatie te onthullen waardoor iemand u zou kunnen identificeren als een specifiek, identificeerbaar individu. Als u echter bepaalde functies van de website wilt gebruiken, of onze nieuwsbrief wilt ontvangen of andere gegevens wilt verstrekken door een formulier in te vullen, kunt u ons persoonsgegevens verstrekken, zoals uw e-mail, voornaam, achternaam, woonplaats, organisatie en telefoonnummer. U kunt ervoor kiezen ons uw persoonsgegevens niet te verstrekken, maar dan kunt u mogelijk niet profiteren van sommige functies van de website. U kunt dan bijvoorbeeld niet onze nieuwsbrief ontvangen of rechtstreeks contact met ons opnemen via de website. Gebruikers die niet zeker weten welke informatie verplicht is, kunnen contact met ons opnemen via sipsafe@outlook.be.

Uw rechten:

Als u een Europese ingezetene bent, heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

  • Het recht op informatie.

  • Het recht op toegang.

  • Het recht op correctie.

  • Het recht op wissen.

  • Het recht om de verwerking te beperken.

  • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

  • Het recht van bezwaar.

  • Rechten in verband met geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Als u dit recht wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Als u in Europa woont, merken wij bovendien op dat wij uw informatie verwerken om eventuele contracten met u na te komen (bijvoorbeeld als u een bestelling doet via de site), of om anderszins onze legitieme zakelijke belangen na te streven die hierboven zijn vermeld. Houd er bovendien rekening mee dat uw informatie kan worden doorgegeven buiten Europa, met inbegrip van Canada en de Verenigde Staten.

Links naar andere websites:

Onze website kan links bevatten naar andere websites die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door ons. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor dergelijke andere websites of het privacybeleid van derden. Wij raden u aan op te letten wanneer u onze website verlaat en de privacyverklaringen te lezen van elke website die persoonlijke informatie kan verzamelen.

Informatiebeveiliging:

Wij beveiligen de door u verstrekte informatie op computerservers in een gecontroleerde, veilige omgeving, beschermd tegen onbevoegde toegang, gebruik of openbaarmaking. Wij hanteren redelijke administratieve, technische en fysieke waarborgen ter bescherming tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking van persoonlijke gegevens onder onze controle en bewaring. Gegevensoverdracht via internet of een draadloos netwerk kan echter niet worden gegarandeerd.

Wettelijke openbaarmaking:

Wij zullen alle informatie die wij verzamelen, gebruiken of ontvangen openbaar maken indien dit wettelijk vereist of toegestaan is, zoals om te voldoen aan een dagvaarding of soortgelijke juridische procedure, en wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te reageren op een verzoek van de overheid.

Contactgegevens:

Als u contact met ons wilt opnemen om meer te weten te komen over dit Beleid of als u contact met ons wilt opnemen over een kwestie met betrekking tot individuele rechten en uw Persoonlijke Informatie, kunt u een e-mail sturen naar sipsafe@outlook.be.